MULTIBOND

smary łożyskowe MULTIBOND

 

 

 

 

warto wiedzieć, że:

  Łożyska toczne są smarowane fabrycznie płynnymi olejami i powinny być przed użyciem lub podczas konserwacji  przesmarowane smarem stałym. Wyjątek stanowią łożyska zamknięte, wewnątrz których zapas oleju starcza na cały czas eksploatacji łożyska.
Smar należy dobrać stosownie do rodzaju łożyska i jego warunków pracy. Smarowane są również łożyska ślizgowe. 


 
 W ofercie MULTIBOND smary przezna-
czone do konserwacji łożysk są smarami mineralnymi zawierającymi kompleksowe mydła litowe. Jest to sprawdzone rozwią-
zanie dające gwarancje długiej i bezawa-
ryjnej pracy łożysk.

W świetle najnowszych badań dużą rolę w smarach łożyskowych odgrywają specjalne dodatki, same w sobie mające właściwości smarne. W naszych smarach stosujemy w tym celu dwusiarczek molibdenu i azotek boru.

przykłady użycia:

- smarowanie łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących wentylatorów i turbin,
- smarowanie prowadnic, przegubów, cięgieł, zawiasów i węzłów tarcia.

 

 

        

wybierz odpowiedni smar:

   MULTIBOND-85 complex

   MULTIBOND-85 MoS2 (dwusiarczek molibd.)

   MULTIBOND-85 BN (azotek boru)

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41
fax: (42) 645 75 42

www.Kleje-Przemyslowe.pl
www.FastOrange.pl

biuro@multibond.pl