MULTIBOND

certyfikaty i atesty produktów MULTIBOND

 

 

CELE ATESTACJI:

Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument - atest higieniczny lub inny wydaje się na podstawie dokumentów i ekspertyz obejmujących:

deklarowany skład chemiczny materiałów i wyrobów (skład recepturowy wyrobów jest objęty tajemnicą służbową przez jednostkę atestującą),

formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce,

wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane - zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca.

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia 21 listopada 1918 roku. PZH zajmuje się certyfikacją urządzeń, środków uszczelniających i innych mającyh bezpośredni kontakt z wodą pitną i substancjami spożywczymi. Produkty MULTIBOND są certyfikowane przez PZH w zakresie bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.

 
 

Niemieckie Stowarzyszenie Naukowe Gazu i Wody - DVGW pracuje niezależnie i bezstronni dla przemysłu gazu i wody od 1859r. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Niemcy są światowym liderem w dziedzinie dostaw gazu. DVGW, które określa warunki techniczne, na przykład dla przesyłu gazu, zapewnia wysoki poziom zaufania ze strony ustawodawcy i opinii publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego systemów dostaw gazu. Produkty MULTIBOND są certyfikowane przez DVGW w zakresie uszczelniania instalacji gazowych.

 
 

 

Atesty PZH (woda pitna):

   kleje anaerobowe MULTIBOND

   kleje cyjanoakrylowe MULTIBOND

   masy klejące MULTIBOND utra MS

   smary i oleje silikonowe MULTIBOND-82.., 83..

 

Atesty DVGW (gaz):

   uszczelniacz anaerobowy MULTIBOND-5325GAZ (ang.)

   uszczelniacz anaerobowy MULTIBOND-5325GAZ (niem.)

 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl