MULTIBOND

gdzie kupić produkty MULTIBOND ?

 

Produkty MULTIBOND można nabyć bezpośrednio
w siedzibie naszego Centrum Klejów i Uszczelnień
w Łodzi (mapka obok->) lub poprzez sieć autoryzo-
wanych sprzedawców w Polsce.

Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem lub o odnalezienie najbliższego sprzedawcy w rozdziale "gdzie kupić?" na naszej stronie:

www.kleje-przemyslowe.pl/gdzie-kupic-kleje.

Wszyscy nasi sprzedawcy posługują się tym samym cennikiem produktów MULTIBOND. Informacje o cenach można uzyskiwać drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

Wraz z produktami, kupujący otrzymują (na życze-
nie) karty techniczne i arkusze bezpieczeństwa.


Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje- Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl