MULTIBOND

Multibond-1114

dwuskładnikowy elastyczny klej epoksydowy, zagęszczony, kolorowy, mieszany 1:1 (objętościowo), o średnim czasie wiązania; tworzy spoiny w złączach kompensacyjnych, odpornych na wibracje i wstrząsy. Łączy szkło, metale, kamień, ceramikę, twarde tworzywa, drewno, beton.

 

 

 

 

Zastosowanie:
Tworzenie spoin narażonych na naprężenie statyczne i dynamiczne, klejenie  elementów schodów drewnianych, kamiennych, części dachówek w szczelinach do 6mm,  Łatwa i czysta aplikacja. Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Typ chemiczny: żywica epoksydowa (A)
                         utwardzacz (B)
Postać:             zagęszczona
Kolor:     żółtawy, przezroczysty
Lepkość:           59Pa.s (A)/ 30Pa.s(B)
Gęstość:           1,19g/ml(A)/1,09g/ml(B)
Zawartość rozpuszczalników:     brak
Sposób polimeryzacji: wymieszanie 1:1
Czas do zużycia (+23OC): 30min
Czas wiązania (+23OC):    2h
Pełna wytrzymałość mechaniczna: 48h
Pełna wytrzymałość chemiczna:  14dni

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: twardo-elast.tworzywo polimerowe
Wytrzymałość termiczna: -60 +100OC
Wytrzymałość na ścinanie:
na metalu: 28N/mm2 na tworz. <8N/mm2
odporność na złuszczanie: 5,5N/mm

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- tworzenie spoin w klejeniu szkła z 
  metalami ceramiką i tworzywami;
- inne złącza na metalach i innych sztyw-
  nych materiałach o wysokiej wytrzyma-
  łości na ścinanie i udarności; 
- tworzenie spoin na powierzchniach piono-
  wych (mniejsza podatność na spływanie).


MB111400400 - strzykawka 400mlOpakowanie zbiorcze: 10 sztuk
(kolor kleju na zamówienie)


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik uszczelek
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl