MULTIBOND

Multibond-13

dwuskładnikowy przezroczysty klej epoksydowy, bardzo płynny, mieszany 2:1 o wydłużonym czasie wiązania, do klejenia szkła, metali, kamienia, ceramiki, twardych tworzyw, drewna, betonu; do laminacji i wlewania w formy; niski "pik termiczny" podczas utwardzania w większej objętości

 

 

Zastosowanie:
Odlewanie przedmiotów w formach z bardzo dużą dokładnością odwzorowania, klejenie elementów optycznych, tworzenie powłok i przesycanie laminatów, wytwarzanie detali galanteryjnych.  Precyzyjna aplikacja przy wydłużonym czasie wiązania. Odporny chemicznie. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Typ chemiczny: żywica epoksydowa (A)
                         utwardzacz (B)
Postać:         bardzo płynna
Kolor:            bezbarwny, przezroczysty
Lepkość:       500mPa.s (A) /
                     150-300mPa.s(B)
Gęstość:       1,08g/ml(A)/0,98g/ml(B)
Zawartość rozpuszczalników:     brak
Sposób polimeryzacji: wymieszanie 2:1
Czas do zużycia (+23OC):    30min
Czas wiązania (+23OC):    100-180min
Pełna wytrzymałość mechaniczna: 24h
Pełna wytrzymałość chemiczna:  14dni

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: twardo-elast.tworzywo polimerowe
Wytrzymałość termiczna: -60 +100OC
Wytrzymałość na ścinanie:
na metalu: 26N/mm2 na tworz.: 7N/mm2
odporność na złuszczanie: 5N/mm

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- tworzenie przezroczystych spoin w kleje-
  niu szkła ze szkłem i tworzywami;
- inne złącza na metalach i innych sztyw-
  nych materiałach o wysokiej wytrzyma-
  łości na ścinanie; 
- laminowanie powierzchni i tworzenie form 
  o dowolnych kształtach.


MB1300750 - zestaw butelek 750gOpakowanie zbiorcze: 6 kpl
MB1315000 - zestaw kanistrów 15kgOpakowanie zbiorcze: 2 kpl
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik uszczelek
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl