MULTIBOND

Multibond-1632 (dawne oznaczenie 16A)

dwuskładnikowa pasta epoksydowa aluminiowa typu: "płynny metal" w kolorze szarym, mieszana 2:1 objętościowo, o średnim czasie wiązania. Do naprawy i uzupełniania ubytków, wad odlewniczych w wyrobach z aluminium i stali. Bardzo dobra obróbka mechaniczna po utwardzeniu.

 

 

Zastosowanie:
Naprawa i regeneracja korpusów silników,  przekładni, skrzyń biegów. Wypełnianie ubytków i szczelin w odlewach,  regeneracja zużytych gniazd łożyskowych i gwintów w korpusach metalowych. Tworzenie złącz dobrze przewodzących  ciepło. Możliwość lakierowania proszkowego. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Typ chemiczny: żywica epoksydowa (A)
                         utwardzacz (B)
Postać:             pasta
Kolor:                srebrzysty metaliczny
Lepkość:           pasta tiksotropowa
Gęstość:           1,20g/ml(A)/1,60g/ml(B)
Zawartość rozpuszczalników:  nie
Sposób polimeryzacji: wymieszanie 2:1
Czas do zużycia (+23OC):  20min
Czas wiązania (+23OC):    50-90min
Pełna wytrzymałość mechaniczna: 24h
Pełna wytrzymałość chemiczna:   14dni

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: twardo-elast.tworzywo polimerowe
Wytrzymałość termiczna: -50 +180OC
Wytrzymałość na ściskanie: 148N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie:    93N/mm2

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- naprawa obudów silników, przekładni,
  skrzyń biegów;
- usuwanie wad odlewniczych i uzupełnia-
  nie ubytków w surowych odlewach alumi-
  niowych i staliwnych; 
- regeneracja gniazd łożyskowych, wałów,  
  zerwanych gwintów w korpusach metalo-
  wych.


MB163200500 - zestaw big-pack 500gOpakowanie zbiorcze: 1 kpl
MB163201000 - zestaw 1kgOpakowanie zbiorcze: 6 kpl
MB163205000 - zestaw 5kgOpakowanie zbiorcze: 1 kpl
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik uszczelek
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl