MULTIBOND

Multibond-1640 (dawne oznaczenie 16BP)

dwuskładnikowa płynna powłoka epoksydowa w kolorze szarym, mieszana 4:1 wagowo, o wydłużonym czasie wiązania: do powlekania posadzek i wyrobów z betonu w celu ich impregnacji i zwiększenia przyczepności innych klejów i zapraw lub jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne, farby i lakiery.

 

 

Zastosowanie:
Impregnowanie posadzek betonowych, wyrobów z betonu, gazobetonu, tynków, materiałów porowatych; wypełnianie ubytków i szczelin, zwiększanie odporności na wilgoć i  przyczepności podłoża w celu zastosowania klejów elastycznych i innych lub farb i lakierów. Możliwość nakładania w niskich temperaturach. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Typ chemiczny: żywica epoksydowa (A)
                         utwardzacz (B)
Postać:             bardzo płynna
Kolor:                szary
Lepkość:           4-8Pa.s (mieszanka)
Gęstość:           1,35g/ml(A)/1,05g/ml(B)
Zawartość rozpuszczalników:  tak
Sposób polimeryzacji: wymieszanie 4:1
Czas do zużycia (+23OC):  45min
Czas wiązania (+23OC):    150-300min
Pełna wytrzymałość mechaniczna: 24h
Pełna wytrzymałość chemiczna:  14dni

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: twardo-elast.tworzywo polimerowe
Wytrzymałość termiczna: -60 +100OC
Wytrzymałość na ściskanie: 140N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie:    90N/mm2

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- tworzenie warstw ochronnych na
  podłożach betonowych, tynkach i materia-
  łąch porowatych;
- poprawa przyczepności i stabilizacja pod-
  łoży przed użyciem innych klejów, zapraw
  klejowych, płynnych gum, farb i lakierów. 
- warstwy izolacyjne na tarasach i w base- 
  nach przed położeniem terakoty.


MB16405000 - zestaw 4kg+2x500gOpakowanie zbiorcze: 1 kpl
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik uszczelek
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl