MULTIBOND

Multibond-22 i 22N

klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuku polichloroprenowego, żywic  i aktywnych napełniaczy w roztworze rozpuszczalników organicznych; do klejenia taśm przenośnikowych taśmociągów, wykonanych z gumy na osnowach tkaninowych i metalowych (wersja 22N - niepalna - do prac w kopalniach).


Zastosowanie:
Dwuskładnikowy czarny płynny klej, dobrze zwilżający podłoże. Służy do łączenia na zakładkę taśm transporterów gumowych i gumowo-tkaninowych. Łączy również skórę sztuczną i naturalną, tekstylia, metale oraz gumy twarde. Stosuje się go z 5%-wym dodatkiem utwardzacza MULTIBOND-22u. Więcej informacji o produkcie oraz szczegółowy sposób użycia - w karcie technicznej (TDS).


Typ chem.:    kauczuk polichloroprenowy
Postać:         płyn  / Kolor:      czarny
Rozpuszczalnik:   chlorek metylenu, czte-
rochloroetylen
Lepkość :   ok.5000 (22N - ok.2000)mPas Gęstość:     0,86  (22N - 1,2)g/ml
Zawartość ciał stałych: 23 (22N - 15)% Utwardzenie: przez odparowanie rozpuszczalnika + sieciowanie (MB-22u)
Czas nakładania (+23OC): 10-30min mię-
dzy warstwami, łączenie po 10-20min po ostatniej warstwie
Pełna wytrzymałość:          >48h
Rozcieńczalniki: patrz TDS

Czas zużycia mieszanki kleju z utwardzaczem (100:5): 2h

PRODUKT UTWARDZONY:

Postać: elastyczny kauczuk
Wytrzymałość na rozwarstwienie (guma-guma): 8daN/cm; na ścinanie:  30daN/mm2
Wytrzymałość termiczna:   -20 +80(100)OC

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- klejenie złącz zakładkowych taśmociągów
  gumowych i gumowo-tkaninowych;
- klejenie okładzin gumowych na walcach
  metalowych w przemyśle;
- orientacyjne zużycie kleju: 200-600g/m2


MB220800 - puszka 800gOpakowanie zbiorcze: 6 sztuk
MB22N0900 - puszka 900gOpakowanie zbiorcze: 6 sztuk

utwardzacz
MB22U050 - butelka 50gOpakowanie zbiorcze: 12 sztuk


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 zmywacz
Multibond-63 zmywacz

Multibond-64 zmywacz
 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl
www.AntirustGel.com

biuro@multibond.pl