Logo Multibond

Multibond-2903 (dawniej 29D)

klej do drewna typu "wikol" w postaci wodnej dyspersji polioctanu winylu z dodatkami ulepszającymi. Po odparowaniu wody tworzy bezbarwną, elastyczną i bardzo wytrzymałą spoinę.  Wodoodporność - klasa D3

        

Zastosowanie:
Przeznaczony jest do klejenia drewna z drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Stosowany jest wszędzie tam gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość spoiny klejowej na wilgoć.  Wodoodporność utwardzonej spoiny spełnia normę: PN-EN-204:2002 w klasie D3 (może pracować w podwyższonej wilgoci, bez stałego kontaktu z wodą; w warunkach zewnętrznych spoina musi być zabezpieczona lakierem). Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Typ chemiczny:    polioctan winylu
Postać:                dyspersja wodna 
Kolor:  biały (po odparow. przezroczysty)
Rozpuszczalnik:   woda
Lepkość:     14.000-25.000mPa.s
Gęstość:     1,1 g/ml
Zawartość ciał stałych: 53-56% Utwardzenie: przez odparowanie wody
Wartość pH: 3-4
Temperatura nakładania: +18-25OC
Temperatura przechowywania: >+5OC

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: elastyczny kauczuk
Wytrzymałość termiczna:   -20 +80OC

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- klejenie drewna i materiałów drewnopo-
  chodnych w meblarstwie, stolarce budo-
  wlanej, konstrukcjach drewnianych;
- możliwość nakładania ręcznego i mecha-
  nicznego
- zużycie (przy dwustronnym nanoszeniu, 
  zależnie od jakości powierzchni klejonej
  i sposobu nanoszenia): 100-500g/m2


MB29030250 - butelka 250gOpakowanie zbiorcze: 20 szt
MB29030500 - butelka 500gOpakowanie zbiorcze: 12 sztuk
MB29035000 - wiaderko 5kgOpakowanie zbiorcze: 5 sztuki


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 zmywacz
Multibond-63 zmywacz

Multibond-64 zmywacz
 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl
www.AntirustGel.com

biuro@multibond.pl