MULTIBOND

Multibond-5532

jednoskładnikowy klej akrylowy utwardzany promieniami UV;
utwardza się wyłącznie w szczelinie złącza <0,5mm. Całkowicie przezroczysty i bezbarwny. Po utwardzeniu lekko elastyczny. Średnio wytrzymały mechanicznie. Do klejenia głównie tworzyw sztucznych: PMMA, szkła akrylowego, PC, PA, szkła i szkła z metalami.

Zastosowanie:
Jednoskładnikowy klej akrylowy, który pod wpływem promieni UV utwardza się w tzw. polimeryzacji rodnikowej, która powoduje wiązanie jedynie w zamkniętej  spoinie (klej poza spoiną pozostaje lepki. Klej dobrze przylega do szkła, metali, twardych i elastycz-nych tworzyw. Może tworzyć estetyczne, całkowicie przezroczyste i bezbarwne spoiny. Odporny na działanie wody, pary i wielu chemikaliów. Więcej informacji w karcie (TDS).


Typ chemiczny:    żywica metakrylowa
Postać:                płynna
Kolor:                   bezbarwny, klarowny Lepkość:              400 mPa.s
Gęstość:              1,1 g/ml
Zawartość rozpuszczalników:     brak
Sposób polimeryzacji:     rodnikowy UV
Czas wiązania (+23OC): 20-30s
Pełna wytrzymałość:       >24h
Grubość spoiny klejonej: <0,5mm
Długość fali UV:               320-450nm

PRODUKT UTWARDZONY:
Postać: twarde tworzywo polimerowe
Wytrzymałość termiczna:         -60 +120OC
Wytrzymałość na ścinanie:        
szkło-szkło 30N/mm2, szkło-AL 18N/mm2 Wydłużenie przy zerwaniu:       80%
Wytrzymałość na odrywanie:  18-25N/mm2
Twardość Sh:                            30A/10D

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
- klejenie szkła akrylowego i tworzyw w bu-
  downictwie, reklamie, meblarstwie, galan-
  terii szklanej, foto-optyce;
- klejenie konstrukcji z PMMA.


MB5532050 - butelka 50gOpakowanie zbiorcze: 10 sztuk
MB5532250 - butelka 250gOpakowanie zbiorcze: 10 sztuk


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik uszczelek
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl