MULTIBOND

Multibond-62

specjalny rozpuszczalnik do utwardzonych klejów, uszczelnień, farb i powłok lakierniczych, naklejek foliowych, zapieczonych smarów i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń powierzchni. Właściwy jako wstępne przygotowanie powierzchni metali, szkła, ceramiki, kamienia, drewna oraz niektórych tworzyw do klejenia i malowania. Nie zawiera chlorku metylenu.

 

Zastosowanie:
Produkt służy do przygotowania powierzchni przed użyciem klejów, żywic akrylowych i epoksydowych. Po użyciu wymaga dokładnego spłukania i odtłuszczenia powierzchni. Działa wyjątkowo skutecznie ale wymaga ostrożnego użytkowania wyłącznie przez profesjonalistów wyposażonych w środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakterystyczny, ostry
Postać: biała piana w aerozolu
Skład chemiczny: mieszanka rozpusz-
czalników z gazem pędnym (propanem-butanem)
Punkt krzepnięcia: -95oC
Temperatura wrzenia: +44oC
Temperatura zapłonu: -97oC
Temperatura samozapłonu: nie palny
Gęstość: 1,03 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie roz-
puszczalny, trudno mieszalny

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

- Stare warstwy przeznaczone do usunięcia spróbować częściowo usunąć mechanicznie, na ile jest to możliwe.
- Produkt napylać na wskazane miejsce aż do utworzenia odpowiedniej warstwy piany (2-3mm) i pozostawić na 10-20min.
- Usunąć pozostałości po zabrudzeniach i rozpuszczalniku przy pomocy ręcznika pa-
pierowego lub czyściwa, które należy po użyciu zutylizować. Oczyszczona powierz-
chnię zmyć i odtłuścić przed klejeniem.

- Bezwzględnie należy zachować szczegól-
ną ostrożność i odpowiedni sprzęt BHP


MB620400 - pojemnik spray 400ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-63 zmywacz

Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl