MULTIBOND

Multibond-63

bezchlorowy, szybko odparowujący środek chemiczny w aerozolu do szybkiego czyszczenia (odtłuszczania) powierzchni tworzyw sztucznych, lakierów, metali, szkła, kamienia, gumy itp. przeznaczonych do klejenia. Zawiera mieszankę alkoholi, które rozpuszczają i usuwają zanieczyszczenia i tłuszcze a nie niszczą podłoża.

Zastosowanie:
Produkt służy do przygotowania powierzchni przed użyciem klejów, żywic akrylowych i epoksydowych. Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem. Zawiera alkohol - jest łatwopalny, nie wywołuje korozji. Można stosować go na tworzywach sztucznych oraz lakierach. Zaleca się wykonanie próby w przypadku nowych zastosowań. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakterystyczny dla alkoholu Postać: aerozol
Skład chemiczny: mostanol
Lepkość 2 mPa.s
Punkt krzepnięcia: -95oC
Temperatura wrzenia: +56oC
Temperatura zapłonu: -18oC
Temperatura samozapłonu: +540oC
Gęstość: 0,79 g/cm3
WPŁYW NA EKOLOGIĘ:
napełniony gazem ekologicznym CO2

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

- Należy nanosić cienką warstwą na powie-rzchnię przeznaczoną do odłuszczenia i pozostawić do całkowitego zwilżenia po-
wierzchni.
- Odtłuszczacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.
- Na porowatych (wsiąkliwych) powierzch-
niach po użyciu zmywacza konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla cał- kowitego odparowania rozpuszczalników.


MB630400 - pojemnik spray 400ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl