MULTIBOND

Multibond-64

bezchlorowy zmywacz w aerozolu do rozpuszczania i usuwania farb w grafice, fleksografi, tampodruku, wklęsłodruku, sitodruku; usuwania mas akrylowych oraz pozostałości topnika w procesie lutowania na fali. Pomocny również przy usuwaniu nieutwardzonych klejów anaerobowych, metakrylowych, epoksydowych oraz farb i lakierów nitrocelulozowych. 

 

Zastosowanie:
Produkt najbardziej przydatny jest w zakładach stosujących różne techniki drukarskie oraz przy produkcji obwodów elektronicznych na płytkach drukowanych. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik innych farb i klejów w warunkach warsztatowych. Zawiera mieszankę alkoholi i octanu etylu. Więcej informacji w  karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakteryst., aromatyczny
Postać: aerozol
Skład chemiczny: alkohol, octan etylu
Lepkość 2 mPa.s
Punkt krzepnięcia: -90oC
Temperatura wrzenia: +67oC
Temperatura zapłonu: -8oC
Temperatura samozapłonu: +480oC
Gęstość: 0,82 g/cm3
WPŁYW NA EKOLOGIĘ:
napełniony gazem ekologicznym CO2

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

- Należy nanosić cienką warstwą na powie-rzchnię przeznaczoną do mycia i pozostawić do całkowitego zwilżenia powierzchni.

- Zmywacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

- Na porowatych (wsiąkliwych) powierzch-
niach po użyciu zmywacza konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla cał- kowitego odparowania rozpuszczalników.


MB640200 - pojemnik spray 200ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-62 rozpuszczalnik

Multibond-63 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl