MULTIBOND

Multibond-68

wolno parujący zmywacz estrowy w płynie do rozpuszczania większości żywic (epoksydowych, poliestrowych, poliuretanowych, akrylowych, winyloacetalowych, winylowych, alkilowych, fenolowych i styrenowych), farb, lakierów i tłuszczów. Zastępuje chlorek metylenu, tri, izoforon, octany eterowe. Może być używany w otwartych pojemnikach do wielokrotnego mycia.

Zastosowanie:
Produkt zmywa i usuwa większość farb, lakierów, żywic, emali z drutów nawojowych, smaruje urządzenia włókiennicze, może być plastyfikatorem lub składnikiem farb i lakierów. Jest nisko-lotny, nie korozyjny i prawie bezwonny. Dobrze rozpuszcza zabrudzenia polarne i nie polarne, słabo wsiąka w podłoże. Częściowa rozpuszczalność w wodzie umożliwia łatwe usunięcie produktu środkami detergentowymi. Produkt nie jest odtłuszczaczem. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakterystyczny słaby Postać: lekko żółtawy tłusty płyn
Skład chemiczny: estry dimetylowe, mieszanina kwasów i estrów
Lepkość 240 mPa.s
Punkt krzepnięcia: -20oC
Prężność par (+20oC): <0,1mmHg
Temperatura zapłonu: -109oC
Temperatura samozapłonu: >+380oC
Gęstość: 1,09 g/cm3
Liczba kwasowa: 0,5-1,0 mg/g
Rozpuszczalność w wodzie: częściowa

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

- Myte powierzchnie najlepiej jest namoczyć wstępnie w zmywaczu, szczególnie przy trudnodostępnych, rozbudowanych powierzchniach (narzędzia, części maszyn), można też użyć atomizera.

- Mycie właściwe można wykonać pędzel-
kiem, ostrą ściereczką lub szczotką, nie rozcieńczając zmywacza. Po umyciu odtłuścić powierzchnie rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami (zależnie od potrzeb i możliwości). Zmywacz można oddzielić od osadów i używać wielokrotnie.


MB680500 - butelka 500ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
MB685000 - kanister 5L Opakowanie zbiorcze: 1 sztuka


Multibond-61 zmywacz
Multibond-63 zmywacz

Multibond-64 zmywacz
Multibond-66 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl