MULTIBOND

Multibond-8102

profesjonalny, bezsilikonowy środek penetrujący w aerozolu do stosowania na powierzchniach metalowych i tworzywach. Działa antykorozyjnie, luzuje skorodowane złącza, wypiera wilgoć, zmniejsza tarcie, rozpuszcza smary i tłuszcze, dobrze konserwuje mechanizmy precyzyjne i powierzchnie stali szlachetnych.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do wielu prac warsztatowych, głównie do zabezpieczania przed korozją w czasie przestojów międzyoperacyjnych w produkcji, konserwacji powierzchni ze stali szlachetnych oraz smarowania mechanizmów precyzyjnych. Pokrywa powierzchnie smarowane cienkim filmem olejowym, bardzo dobrze penetruje mikropory.  Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakterystyczny słaby Postać: aerozol, bezbarwny
Skład chemiczny: destylaty lekkie
Lepkość 3-5 mPa.s
Punkt krzepnięcia: -45oC
Temperatura wrzenia: +180-480oC
Temperatura zapłonu: 78oC
Temperatura samozapłonu: +220oC
Gęstość płynu: 0,83 g/cm3
WPŁYW NA EKOLOGIĘ:
napełniony gazem ekologicznym CO2

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

 Nanosić (napylać) cienką warstwą lub wstrzykiwać w szczeliny.
- Po smarowaniu mechanizmów precyzyj-
nych, usunąć nadmiar smaru przy pomocy czystej ściereczki; odsłonięte powłoki smarne chronić przed zabrudzeniem.
- Podczas luzowania skorodowanych złącz, powtarzać czynność kilka razy w odstępie kilku minut aż do osiągnięcia właściwego skutku.


MB8102600 - pojemnik spray 600ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl