MULTIBOND

Multibond-8801

profesjonalny, bezsilikonowy aerozolowy środek separujący do form wtryskowych oraz przeciwdziałający przywieraniu odprysków podczas spawania. Bardzo wydajny i stosunkowo łatwy do usunięcia z powierzchni metalowych i innych przy pomocy rozpuszczalników.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do bieżącej konserwacji form wtryskowych i innych w procesach odlewniczych jak również do zapobiegania niszczącego przywierania gorących odprysków podczas procesów spawalniczych. W przeciwieństwie do środków silikonowych daje się stosunkowo łatwo usunąć z powierzchni  metalowych za pomocą rozpuszczalników. Więcej informacji w karcie technicznej (TDS).


Zapach: charakterystyczny słaby Postać: aerozol, bezbarwny
Skład chemiczny: olej syntetyczny, benzyna lekka, gaz pędny.
Lepkość oleju bazowego: 1200 mPa.s
Punkt krzepnięcia: -65oC
Temperatura stosowania: -40- +200oC
Temperatura zapłonu: -41oC
Palność: wysoce łatwopalny

ZALETY PRODUKTU:

Jako separator:
- daje termicznie stabilną powłokę,
- umożliwia dalszą obróbkę tworzywa,
- nie wymaga specjalnego czyszczenia
  przed lakierowaniem, sitodrukiem,
  zgrzewaniem,
- nie pozostawia tłustych pozostałości na
  wypraskach.

Jako ochrona przed spawaniem:
- zapobiega przywieraniu odprysków,
- konserwuje dysze urządzeń spawalni-
  czych.

.


MB8801400 - pojemnik spray 400ml Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk
 


Multibond-61 zmywacz
Multibond-63 zmywacz
Multibond-64 zmywacz

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl