MULTIBOND

kleje odparowujące
 

 

 

 

warto wiedzieć, że:

Opisane w tym rozdziale kleje tak długo pozostają w stanie płynnym, dopóki nie odparuje z nich woda lub  inny rozpuszczalnik. Po odparowaniu klej obsycha i traci kleistość chyba że, jest klejem wiecznie żywym (samoprzylepnym).  Ta grupa klejów jest wciąż bardzo popularna w przemyśle, ponieważ są to kleje stosunkowo mocne i tanie.


   Kleje rozpuszczalnikowe zawierają kauczuki naturalne i syntetyczne i dodatki w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

   Kleje dyspersyjne to modyfikowane żywice akrylowe zdyspergowane w wodzie.

Kleje odparowujące MULTIBOND są stosowane do wielu celów produkcyjnych i prac budowlano-montażowych. Są niezastąpione w produkcji i naprawach obuwia, meblarstwie i tapicerstwie, produkcji galanterii skórzanej i tworzywowej, wykończaniu wnętrz w szkutnictwie, produkcji przyczep, kontenerów i wagonów, klejeniu podłóg, stolarki budowlanej, pracach dekoratorskich, reklamie itp.
Choć spełniają najczęściej funkcje pomocnicze, to w wielu dziedzinach są niezastąpione i w porównaniu z nowszymi technologicznie klejami są najtańsze.
W ofercie MULTIBOND są one dostępne zarówno w bardzo małych opakowaniach (dla hobbystów) jak również w opakowaniach przemysłowych. 

Kleje odparowujące MULTIBOND to aktualnie cztery odmiany klejów rozpuszczalnikowych i trzy odmiany klejów dyspersyjnych. Ich wspólna numeracja zawiera się w przedziale liczb: 22 - 29.

   Kleje rozpuszczalnikowe zasadniczo różnią się pomiędzy sobą rodzajem kauczuku, dodatkami oraz rozpuszczalnikiem organicznym. Dzięki temu nadają się do różnych gum i tworzyw.

   Kleje dyspersyjne w większości muszą być aplikowane na podłoża wsiąkliwe dla wody. Są od klejów rozpuszczalnikowych bezpieczniejsze w użyciu i w stanie płynnym niepalne. Po odparowaniu wody tworzą suche lub klejące się (wiecznie żywe) powierzchnie.

Wybierz odpowiedni rodzaj kleju:


   rozpuszczalnikowe płynne 

   rozpuszczalnikowe w aerozolu

   dyspersyjne wodne

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl