MULTIBOND

kleje poliuretanowe MULTIBOND

 

 

 

 

warto wiedzieć, że:

  Kleje na bazie poliuretanu występu-
ją w formie jedno i dwuskładnikowych kompozycji. Po utwardzeniu są całko-
wicie wodoodporne i wyka zują bardzo dobrą przyczepność do takich mate-
riałów jak: metale, drewno i materiały drewnopochod ne, styropian, wełna mineralna, tworzywa sztuczne za wyjątkiem poliolefin, kamień, ceramika, beton, karton, płyta G-K.
Nie zawierają rozpuszczalników. Znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, konstrukcji pojazdów i maszyn, montażu i produkcji materiałów izolacyjnych, filtrów, pędzli, szczotek i wielu innych.

 

  Jednoskładnikowe kleje PU (1kPUR) składają się z prepolimerów zawierających izocjanian, utwardzających się pod wpływem wilgoci. Na skutek reakcji z wodą klej ulega spienieniu, dzięki czemu następuje wypełnienie wolnej przestrzeni między elementami lub wniknięcie w porowatość materiału np. wełny mineralnej.

  Dwuskładnikowe kleje PU (2kPUR) składają się z alkoholu wielowodoro-
tlenkowego (poliolu) jako jednego składnika (A) oraz oraz izocjanianu jako drugiego skłądnika (B), które miesza się w określonej proporcji.

 

Kleje poliuretanowe MULTIBOND to grupa produktów jedno i dwu składnikowych, zróżnicowanych ze względu na sposób aplikacji, czas wiązania, lepkość, elastyczność i rodzaj zastosowania. Typowymi cechami wspólnymi są: całkowita wodoodporność, dość dobra odporność na niektóre chemikalia,  bardzo dobre przyleganie do wielu materiałów bez potrzeby gruntowania, dobra wytrzymałość mechaniczna, brak starzenia gotowej spoiny, niska emisja i szkodliwość pod-czas aplikacji, łatwa aplikacja i stosunkowo niska cena.

Nasze laboratorium stale rozwija tę grupę klejów, ponieważ ich modyfikacja przynosi nowe i ciekawe zastosowania. Kleje PU produkujemy też na zamówienia specjalne.

Kleje poliuretanowe MULTIBOND są oferowane w grupie o czterocyfrowej numeracji zaczynającej się od cyfry "3".  Druga cyfra (od "1" do "6") oznacza rodzaj kleju PU a pozostałe dwie oznaczają charakterystyczne parametry kleju lub jego odmianę. Szczegółowe opisy znajdują się w kolejnych podrozdziałach. 
- Kleje 1kPUR stosowane są do produkcji elementów wielowarstwowych (typu sandwich) sp. ścianek działowych, drzwi lub ścian bocznych przyczep mieszkalnych, ocieplanych ścian z poszyciem aluminiowym do budowy pawilonów i magazynów.
- Kleje 2kPUR stosowane są do klejenia dużych powierzchni przy produkcji pojazdów, elementów budynków i fasad, budowie statków i mniejszych jednostek pływających i sprzętu pływającego, napraw elementów z tworzyw (zderzaki).

Wybierz odpowiedni rodzaj kleju:

 

   31..  kleje 2KPUR 5:1 twardo-elastyczne

   32..  kleje 2KPUR 4:1 elastyczne

   33..  kleje 1KPUR nie napełnione

   34..  kleje 1KPUR napełnione

   36..  kleje 2KPUR 1:1 DUO-MIX

 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl