MULTIBOND

kleje poliuretanowe dwuskładnikowe 4:1 MULTIBOND

elastyczne - do klejenia warstwowego; wklejanie okładzin i laminatów.

warto wiedzieć, że:

  Kleje poliuretanowe dwuskładnikowe tej grupy, to  kleje konstrukcyjne na bazie polioli i izocjanianów, które utwardzają się po wymieszaniu składników w proporcji 4:1 do postaci ela-
stycznego, połyskliwego tworzywa.

  Kleje te świetnie przylegają do większości materiałów bez po-
trzeby gruntowania. Można nimi kleić metale, drewno, styropian, twarde i miękkie pianki, płyty PU, kamień, szkło, twarde i elasty-
czne tworzywa, papier, karton, materiały filtracyjne, włosie, co pozwala używać ich nie tylko przy produkcji płyt elastycznych typu "sandwich" ale również przy produkcji filtrów, szczotek, pędzli i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest elastyczna i mocna spoina, np. do montażu okładzin w pojazdach, wagonach i łodziach. 

 

Kleje poliuretanowe 2k 4:1 MULTIBOND
to grupa produktów w kilku odmianach.

Typowe wielkości opakowań to zestawy:
500g, 1kg, 3kg, 30kg  

Czytelne etykiety w języku polskim, zawierają dane o zastosowaniu i parametrach kleju:
* Czterocyfrowe oznaczenie wskazujące na:
  - typ chemiczny PU (pierwsza cyfra "3"),
  - typ dwuskładnikowy 4:1 (druga cyfra "2"),
  - lepkość (trzecia cyfra "1,2,3"),
  - szybkość wiązania (czwarta cyfra "1,2,3");

W zależności od szybkości wiązania, kleje są barwione na trzy różne kolory: biały (wolne wiązanie), żółty (przyspieszone wiązanie) i czerwony (szybkie wiązanie).

Kleje tej grupy wykonujemy również na zamówienia specjalne (inny kolor, szybkość wiązania lub napełniacze).

Sposób użycia:

Składnik A kleju tej grupy nie zawiera ciężkich napełniaczy, ale przed dobieraniem proporcji mieszanki należy najpierw dobrze wymieszać klej a następnie łączyć go z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji.

Klej po wymieszaniu należy zużyć w określo-
nym czasie. Potem mieszanka staje się bez-
użyteczna. W cienkich warstwach klej będzie wiązał znacznie wolniej niż w grubych. Przy bardzo grubych warstwach klej może się lekko rozgrzewać w czasie polimeryzacji. Utwardzona spoina uzyskuje pełną wytrzymałość w ciągu kilku dni.

Do grubszych spoin należy używać wersji  zagęszczonych kleju a w cienkich - wersji płynnych. Klej w postaci pasty nie spływa z pionowych powierzchni.

wybierz odpowiedni rodzaj klejów poliuretanowych 2k 4:1 MULTIBOND:

3211    klej płynny wolnowiążący

3212    klej płynny przyspieszony

3213    klej płynny szybkowiążący

3221    klej zagęszczony wolnowiążący

3222    klej zagęszczony przyspieszony

3223    klej zagęszczony szybkowiążący

3231    klej gęsty (pasta) wolnowiążący

3232    klej gęsty (pasta) przyspieszony

3233    klej gęsty (pasta) szybkowiążący

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl