MULTIBOND

kleje metylocyjanoakrylowe MULTIBOND do metali i ferrytu

dopuszczenie PZH do stałego kontaktu
z wodą pitną HK/W/1107/01/2009

warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe metylowe stosuje się przede wszystkim do klejenia metali i ferrytów. Można nimi również łączyć towrzywa, ceramikę, szkło, kamień, twardą gumę, drewno, korek, tkaniny, karton, papier itp.

Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.


Kleje metylocyjanoakrylowe MULTIBOND do metali i ferrytów są oferowane aktualnie w dwu odmianach, różniących się od siebie jedynie lepkością, czyli zdolnością do wypełniania szczelin. Wybierając właściwy klej możemy tworzyć spoiny o grubościach od kilku mikronów do 0,15mm. Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Kleje metylocyjanoakrylowe tworzą spoiny sztywniejsze i bardziej wytrzymałe niż kleje etylowe. Dlatego ich użycie do klejenia metali i ferrytów jest uzasadnione. Przy klejeniu małych detali w przemyśle elektrotechnicznym, ich wytrzymałość nie jest niższa od klejów konstrukcyj nych. Może ona się jednak zmniejszać przy stałym kontakcie z wodą.Wybierz odpowiedni klej cyjanoakrylowy:

(Ostatnia cyfra rośnie ze wzrostem lepkości kleju.)


   MULTIBOND-421

   MULTIBOND-422

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl