MULTIBOND

kleje etylocyjanoakrylowe MULTIBOND elastyczne

dopuszczenie PZH do stałego kontaktu
z wodą pitną HK/W/1107/01/2009


warto wiedzieć, że:

Kleje cyjanoakrylowe etylowe elastyczne nadają się przede wszystkim do klejenia gumy z gumą i z metalami. Można nimi również łączyć ceramikę, szkło, tworzywa, drewno, kamień, tkaniny. Kleje tej grupy mogą być czarne lub bezbarwne.
Przy klejeniu tworzyw trudnosklejalnych niezbędne jest spreparowanie powierzchni takiego tworzywa specjalnym primerem MULTIBOND-77. Dla innych powierzchni primer nie jest przydatny. Przyspieszenie wiązania kleju wywołuje aktywator MULTIBOND-79, który jednocześnie zapobiega powstawaniu wykwitów na niektórych tworzywach.

sposób użycia:

Przed klejeniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie na jedną ze stron złącza, odstawić i zakręcić butelkę z klejem a następnie precyzyjnie złączyć części.
Ponieważ klej cyjanoakrylowy działa bardzo szybko, należy w chwili łączenia umieścić części we właściwej pozycji względem siebie. Poprawki zazwyczaj nie są możliwe.

Klej wiąże w kontakcie z wilgocią. Podczas klejenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ klej bardzo szybko działa i wydziela opary drażniące śluzówkę oka. Bardzo łatwo skleić nim palce lub powieki. Zaleca się dozowanie kleju wyłącznie z oryginalnej końcówki butelki.Kleje etylocyjanoakrylowe MULTIBOND elastyczne
są obecnie oferowane w trzech odmianach, o niskiej, średniej i wysokiej lepkości, czyli dużej zdolności do wypełniania szczelin (max. 0,2mm). Czas wiązania jest najkrótszy przy spoinach cienkich a najdłuższy przy grubszych.

Uwaga: Ten specjalny rodzaj klejów cyjanoakrylo-wych ma również zwiększoną odporność na wysokie temperatury i wilgoć jak również lepsze parametry wytrzymałościowe. Może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych. Bardzo częstym zastosowaniem jest klejenie uszczelek gumowych z metalem oraz gumy EPDM.Wybierz odpowiedni klej cyjanoakrylowy:

(Ostatnia cyfra rośnie ze wzrostem lepkości kleju.)


   MULTIBOND-452

   MULTIBOND-453

   MULTIBOND-461

   MULTIBOND-462

   MULTIBOND-463

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl