MULTIBOND

kleje metakrylowe MULTIBOND

warto wiedzieć, że:

  Wynalezienie w 1953 roku klejów anaerobowych (na bazie monome-
rów metakrylowych) spowodowało, przerastający ówczesne oczekiwa-
nia, rozwój technik łączenia części maszyn, w sposób tak trwały i wytrzymały, że wiele wcześniejszych projektów innych sposobów łączenia części musiało ulec bezpowrotnej zmianie.

  Dzisiaj, kleje na bazie żywic meta-
krylowych stanowią najważniejszy filar technik klejenia stosowanych w mechanice, optyce, elektronice i innych gałęziach przemysłu.

  Nowoczesne kleje matakrylowe wytwa-
rzane są dziś w coraz to now szych i bardziej skomplikowanych kombinacjach monomerów metakrylowych, uretanowych czy epoksydowych. Reakcja polimeryza-
cji wywoływana jest, w zależności od rodzaju kleju chemicznie, wysoką temperaturą lub promieniowaniem UV.
Najnowocześniejsze kleje tej grupy mają system utwardzania wielofunkcyjny. Mogą być utwardzane - wedle potrzeby - anaerobowo, ciepłem lub promieniami UV.

  Kleje metakrylowe MULTIBOND to kleje: anaerobowe, akrylowe UV, epo-
ksydowe UV, akrylowe modyfikowane i kleje MMA.

Kleje metakrylowe MULTIBOND to w większości kleje jednoskładnikowe. Do tej grupy zaliczają się w całości kleje anaerobowe, akrylowe i epoksydo-
we kleje UV i kleje o wielofunkcyjnym sposobie utwardzania. Typowymi klejami dwuskładnikowy-
mi w tej grupie klejów są kleje MMA, oferowane standardowo w podwójnych strzykawkach 1:1.

Kleje na bazie modyfikowanych akrylanów wymagają utwardzania chemicznego, specjalnym aktywatorem, mającym najczęściej postać płynu o niskiej lepkości, aerozolu lub gęstej substancji, zbliżonej lepkością do samego kleju.

Ta grupa klejów ulega polimeryzacji w wyniku tzw. płytkiego mieszania (klej i aktywator łączą się ze sobą dopiero po złożenia złącza  w jedną całość.

Kleje metakrylowe MULTIBOND są oferowane w grupie o czterocyfrowej numeracji zaczynającej się od cyfry "5".  Druga cyfra (od "1" do "9") oznacza rodzaj kleju metakrylowego a pozostałe dwie oznaczają parametry kleju. Szczegółowe opisy znajdują się w kolejnych podrozdziałach. 
Kleje anaerobowe MULTIBOND (czołowa grupa klejów metakrylowych) są produkowane w Łodzi przez laboratorium firmy AM Technologia, która jest właścicielem marki. Jesteśmy drugim polskim producentem tych klejów. W 2009 roku zostały one dopuszczone przez PZH w Warszawie do stałego kontaktu z wodą pitną. Ocenie trwa proces certyfikacji wybranych klejów tej grupy do stałego kontaktu z gazem ziemnym i LPG. Najnowszą częścią grupy "5..." są kleje MMA.

Wybierz odpowiedni rodzaj kleju:

 

   kleje anaerobowe

   kleje akrylowe UV

   kleje epoksydowe UV

   kleje akrylowe modyfikowane

   kleje metakrylowe MMA

 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl