MULTIBOND

kleje anaerobowe MULTIBOND
do połączeń śrubowych

dopuszczenie PZH do stałego kontaktu z wodą pitną HK/W/0859/01/2009

warto wiedzieć, że:

Połączenie śrubowe poddane wibracjom, wstrząsom
i innym obciążeniom dynamicznym, luzuje się i roz-
kręca samoczynnie - dlatego musi być zabezpieczo-
ne mechanicznie lub specjalnym jednoskładnikowym klejem. Optymalnym rozwiązaniem jest zabezpie-
czenie gwintu klejem anaerobowym MULTIBOND o odpowiednio dobranej lepkości, wytrzymałości na ścinanie, zakresie temperatur pracy i czasie wiąza-
nia. Klej w gwincie nie starzeje się i nie zmienia parametrów nawet przez wiele lat użytkowania. Chroni metal przed korozją.

Złącze wypełnione klejem anaerobowym może mieć stały kontakt z paliwami płynnymi, olejami i smarami, gazami oraz innymi mediami przemysłowymi.

Kleje anaerobowe MULTIBOND do gwintów są oferowane w siedmiu odmianach: jeden o łatwym demontażu, dwa o średnim i cztery o utrudnionym lub trudnym demontażu.
W tej grupie nie ma klejów o podwyższonej odporności termicznej. Ich zróżnicowana lepkość pozwala na wypełnianie gwintów o wielkościach: od M2 do M80.

sposób użycia:

Przed klejeniem gwint należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Klej nanieść oszczędnie (zabezpieczenie gwintu) lub obficie wokół śruby (uszczelnienie) i skręcić złącze. Nadmiar kleju można przenieść niezwłocznie na inną śrubę.

Kleje anaerobowe MULTIBOND można stosować zarówno do gwintów przelotowych jak i do tzw. gwintów ślepych. Klej należy w związku z tym odpowiednio aplikować: W gwincie ślepym (nie przelotowym) klej można aplikować wyłącznie do otworu i w takiej ilości, żeby podczas wkręcania śruby wypełnił cały gwint, w gwincie przelotowym aplikacja jest dowolna.

wybierz odpowiedni klej anaerobowy:

   MULTIBOND-5112

   MULTIBOND-5121

   MULTIBOND-5123

   MULTIBOND-5130

   MULTIBOND-5132

   MULTIBOND-5133

   MULTIBOND-5134

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl