MULTIBOND

kleje anaerobowe MULTIBOND

Płynne żywice metakrylowe, które po odcięciu powietrza i w kontak-
cie z metalem,  polimeryzują (utwardzają się) tworząc twardą masę.

warto wiedzieć, że:

Kleje anaerobowe (beztlenowe) zostały wynale-
zione w USA w połowie XX wieku. Biorąc pod uwa-
gę różnorodność zastosowań, jak również impo-
nujące parametry wytrzymałościowe po utwardze-
niu. "Anaeroby" są najbardziej przydatnymi kle-
jami technicznymi w mechanice maszyn, hydrau-
lice, pneumatyce, elektrotechnice, w produkcji narzędzi, AGD i w serwisach. Tworzywo anaerobo-
we po utwardzeniu jest odporne na wysokie tem-
peratury, stałe i zmienne obciążenia mechanicz-
ne oraz kontakt z mediami przemysłowymi: (oleje, smary, paliwa, gazy, woda, itp.).

 

Spolimeryzowane (utwardzone) tworzywo anaerobowe nie starzeje się. Najlepszym katalizatorem reakcji wiązania klejów anaerobowych jest kontakt z metalami aktywnymi (żelazo, stal, miedź, mosiądz).
W przypadku aluminium, stali wysokostopowych, powłok galwanicznych lub innych powierzchni nieaktywnych (twarde tworzywa, szkło) prawidłowe wiązanie kleju umożliwia specjalny aktywator chemiczny MULTIBOND-71, katalizujący proces polimeryzacji większości żywic metakrylowych.

Kleje anaerobowe MULTIBOND to grupa produktów w dwudziestu odmianach.

Typowe wielkości opakowań to: 250g, 50g i zestawy 10g + zmywacz.

Czytelne etykiety w języku polskim, zawierają dane o zastosowaniu i parametrach kleju:

* Czterocyfrowe oznaczenie wskazujące na:
  - odmianę chemiczną (pierwsza cyfra "5"),
  - zastosowanie (druga cyfra "1,2,3 lub 4"),
  - wytrzymałość (trzecia cyfra "1,2,3 lub 4"),
  - lepkość (czwarta cyfra "0,1,2,3,4 lub 5");
* Piktogram symbolizujący zastosowanie kleju;
* Kolorowy pasek wskazujący na kolor kleju;
* Szczegółowe parametry kleju.

Kleje anaerobowe MULTIBOND, dla lepszej identyfikacji, zostały zabarwione na różne kolory, zależnie od wytrzymałości mechanicznej, stanowiącej mniejsze lub większe utrudnienie w demontażu złącza:

  żółte kleje demontuje się ze złącza najłatwiej,
  co nie oznacza, że złącze samo się poluzuje;

  niebieskie kleje demontuje się przy użyciu
  średniego momentu odkręcającego;

  zielone kleje wymagają użycia dużych sił
  (utrudniony lub trudny demontaż);

  czerwone, zazwyczaj trudnodemontowalne,
  mają bardzo wysoką odporność termiczną.

wybierz odpowiedni rodzaj klejów anaerobowych MULTIBOND:


51..  kleje do połączeń śrubowych

52..  kleje do połączeń typu "wał-piasta"

53..  kleje do gwintów rurowych

54..  kleje do połączeń kołnierzowych

zobacz również:

5130 impregnacja odlewów i spawów

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl