MULTIBOND

kleje akrylowe UV  MULTIBOND

Płynne żywice metakrylowe, polimeryzujące rodnikowo pod wpływem promieni UV, tworzące czyste, bezbarwne i mocne spoiny. 

 

 

warto wiedzieć, że:

Jednoskładnikowe kleje UV
są utwardzane w wyniku oddziaływania promieniowania UVA. 

  Utwardzają się szybko i bezdotykowo. Możliwy jest bardzo precyzyjny montaż klejonych ele-
mentów oraz nieograniczony czas od naniesienia kleju do momentu naświetlenia. Procesy te dają się  łatwo automatyzować na liniach produkcyj-
nych. Klej można też utwardzić światłem słonecz-
nym. Prawidłowa polimeryzacja (utwardzenie) kleju jest możliwe tylko w przypadku doboru właściwego zakresu fal UV.

Kleje akrylowe UV MULTIBOND polimeryzują prawidłowo pod wpływem fal o długości 300-500nm. Kleje akrylowe UV mogą być utwardzane jedynie w szczelinie złącza. Powierzchnia kleju poza złączem pozostaje lepka. Przenikanie promieni UV przez szkło jest prawidłowe dla zakresu fal 365-500nm , dla tworzyw sztucznych jest to zakres 420-500nm. Utwardzony klej UV jest odporny na wysokie temperatury, obciążenia mechaniczne oraz kontakt z mediami przemysłowymi (oleje, smary, paliwa, gazy, woda, woda morska, para wodna); nie starzeje się.
 

Kleje akrylowe UV MULTIBOND to grupa produktów w kilku odmianach.

Typowe wielkości opakowań to: 250g i 50g.

Czytelne etykiety w języku polskim, zawierają dane o zastosowaniu i parametrach kleju:

* Czterocyfrowe oznaczenie wskazujące na:
  - odmianę chemiczną (pierwsza cyfra "5"),
  - utwardzanie UV rodnikowe (druga cyfra "5"),
  - wytrzymałość (trzecia cyfra "1,2,3 lub 4"),
  - lepkość (czwarta cyfra "0,1,2,3,4 lub 5"),
  - klej wielosystemowy (trzecia cyfra 8 lub 9):

* Piktogram symbolizujący zastosowanie kleju;
* fioletowy pasek wskazujący na klej UV;
* Szczegółowe parametry kleju.

Kleje akrylowe UV MULTIBOND, mogą być sto-
sowane w montażu ręcznym lub automatycznym do klejenia szkła, tworzyw i metali.

Lampa UV, stosowana do utwardzania klejów musi emitować światło o odpowiednim zakresie fal UV (300-500nm). Taki zakres gwarantuje prawidłową polimeryzację wszystkich odmian klejów UV MULTIBOND. Może być tu użyta np. żarówka promiennikowa ULTRA-VITALUX 300W firmy OSRAM. DO utwardzenia kleju z odległości ok. 20cm wystarczy naświetlanie 20-30s.

Uwaga: lampa Ultra-Vitalux wydziela dużą ilość ciepła. Należy wziąć to pod uwagę przy organi-
zowaniu stanowiska roboczego oraz. Promieniowanie termiczne i UV może być też szkodliwe dla zdrowia.

 

wybierz klej akrylowy UV MULTIBOND:

5521  klej elastyczny do zalewania

5522  klej elastyczny/szczelina <0,5mm

5524  klej b.elastyczny/szczelina <1,5mm

5532  klej do towrzyw/szczelina <0,5mm

5543  klej mocny/szczelina <1,0mm

5544  klej mocny/szczelina <1,5mm

5545  klej mocny/szczelina <2,0mm

5550  klej b.mocny/szczelina <0,15mm

5551  klej b.mocny/szczelina <0,3mm

5552  klej b.mocny/szczelina <0,6mm

5581  klej dwusystemowy/szczel. <0,2mm

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl