MULTIBOND

kleje akrylowe modyfikowane MULTIBOND

do klejenia metali, twardych tworzyw, ferrytów, szkła, ceramiki i kamienia. 

warto wiedzieć, że:

  Kleje akrylowe modyfikowane, to grupa klejów konstrukcyj-
nych na bazie żywic metakrylowych, które utwardzają się ana-
erobowo ale przy użyciu aktywatorów.

  Cechy anaerobowe klejów tej grupy, ograniczają ich stosowanie wyłącznie w szczelinie cienkiego złącza. W porównaniu z typowy-
mi klejami anaerobowymi mają one lepszą odporność na ude-
rzenia (udarność) i oddzieranie oraz wykazują dobrą adhezję do różnych materiałów. Grubość spoiny wykonanej klejem akrylo-
wym może wynosić nawet 1mm, w zależności od odmiany kleju. Minimalna szerokość złącza to 5mm (odcięcie dopływu tlenu).

 

Kleje akrylowe modyfikowane MULTIBOND
to grupa produktów w kilku odmianach.
Typowe wielkości opakowań to: 50g butelka (harmonijka), 250g i zestawy 2x10g, 2x50g i 2x250g dla klejów A+B. Aktywatory oferowane są w butelkach szklanych 20ml lub 200ml spray
Czytelne etykiety w języku polskim, zawierają dane o zastosowaniu i parametrach kleju:
* Czterocyfrowe oznaczenie wskazujące na:
  - odmianę chemiczną (pierwsza cyfra "5"),
  - utwardzanie aktywatorem (druga cyfra "7"),
  - ilość składników (trzecia cyfra "1 lub 2"),
  - lepkość (czwarta cyfra "1,2,3,4 lub 5");
* Piktogram symbolizujący zastosowanie kleju;
* kolorowy pasek wskazujący na kolor kleju;
* Szczegółowe parametry kleju.

Sposób użycia:

Dla większości tego typu klejów aktywator jest w postaci płynu o znacznie niższej lepkości niż sam klej lub też w postaci aerozolu. Dostępne są też kleje o zbliżonej lepkości kleju i aktywatora (A+B).
Tworzenie spoiny polega na tzw. "płytkim mieszaniu" składników kleju. Klej nakładany jest na jedną stronę złącza a aktywator na drugą. Co ważne, nie jest tu wymagane ścisłe przestrzeganie proporcji ilościowej pomiędzy klejem a aktywatorem, tak jak jest to wymagane przy dwuskładnikowych klejach epoksydowych i PU.
Mieszanie składników kleju następuje samo-
czynnie po złączeniu klejonych elementów.

wybierz odpowiedni rodzaj klejów akrylowych modyfikowanych MULTIBOND:

5711  klej przezroczysty/szczel. <0,1mm

5712  klej przezroczysty/szczel. <0,2mm

5713  klej przezroczysty/szczel. <0,1mm

5714  klej przezroczysty/szczel. <1,0mm

5715  klej przezroczysty/szczel. <1,0mm

5721  klej A+B/szczel. <0,1mm

5722  klej A+B/szczel. <0,2mm

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl