MULTIBOND

kleje metakrylowe MULTIBOND MMA mieszane 1:1

do metali, tworzyw, kompozytów, ferrytów, szkła, ceramiki i kamienia. 

warto wiedzieć, że:

  Kleje akrylowe modyfikowane, to grupa dwuskładnikowych klejów konstrukcyjnych na bazie metakrylanu metylu, które utwardzają się rodnikowo i w krótkim czasie uzyskują dużą wytrzymałość mechaniczną, termiczną oraz odporność chemiczną.

  Klejami MMA można łączyć aluminium, stal, stal nierdzewną, miedź, powierzchnie galwanizowane i platerowane; włókno szklane, żelkoty, SMC, BMC, laminaty poliestrowe, epoksydowe, fenolowe, winyloestrowe i DCPD; tworzywa sztuczne: ABS, winyle (PCV), akryle (PMMA), poliamidy (nylony), poliwęglany, poliuretany; ferryty, gumy neoprenowe. Znajdują zastosowanie w produkcji pojazdów szynowych, łodzi, jachtów, sprzętu sportowego, samochodów, samolotów itp.

Kleje metakrylowe (MMA) MULTIBOND to grupa dwuskładnikowych produktów miesza-
nych 1:1 w kilku odmianach. Typowym opako-
waniem są podwójne strzykawki: 24ml, 50ml, 400ml.

Czytelne etykiety w języku polskim, zawierają dane o zastosowaniu i parametrach kleju:
* Czterocyfrowe oznaczenie wskazujące na:
  - odmianę chemiczną (pierwsza cyfra "5"),
  - grupę MMA  (druga cyfra "8" i "9"),
  - ilość składników (trzecia cyfra "2"),
  - rodzaj (czwarta cyfra "1-9");
* krótki opis kleju i zastosowania;
* skróconą instrukcję użycia;
* ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy.

Sposób użycia:

Kleje MMA oferowane są w postaci płynne lub pastowatej, w zależności od odmiany. Różnią się też szybkością polimeryzacji. Niezależnie od tego są pakowane w podwójne strzykawki wypo-
sażone w mieszacz statyczny. Użycie kleju jest możliwe po dokładnym wymieszaniu składników w proporcji 1:1. Możliwe jest również utwardze-
nie kleju poprzez tzw. płytkie mieszanie (złą-
czenie składników wcześniej naniesionych osob-
no na klejone elementy. Klejone elementy na-
leży połączyć i ustalić ich położenie w tzw. cza-
sie otwartym, który może tu, zależnie od rodza-
ju wynosić od 30s do 15min. Kleje MMA dość szybko osiągają wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną.

wybierz odpowiedni rodzaj klejów MMA  MULTIBOND:


5821  klej przezroczysty / bardzo szybki

5822  klej przezroczysty / szybki

5823  klej beżowy / szybki

5824  klej beżowy / średni czas wiązania

5922  klej hybrydowy do PE i PP

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl