MULTIBOND

zmywacze MULTIBOND

 

 

 

warto wiedzieć, że:

  Przyleganie nowoczesnych klejów do podłoża polega w większości na tzw. adhezji czyli siłach przyciągania na poziomie atomowym. Klej nie wgryza się w powierzchnię klejoną, nie wczepia się w nią i nie reaguje chemicznie a jedynie zwilża powierzchnię i wnika w porowatości.

  Warunkiem dobrego przylegania klejów, powłok lakierniczych, czy gruntów jest usunięcie z klejonej powierzchni wszelkich zabrudzeń, starych powłok, klejów, smarów olejów, silikonu a w szczególności tłuszczu. Szczególne znacze-
nie ma to przy stosowaniu klejów i uszczelnia-
czy, które nie zawierają rozpuszczalników. Nie mogą więc same rozpuścić zalegających na podłożu zabrudzeń.

 

 

  Wybór właściwego środka zmywającego:

Odtłuszczacz - musi mieć zdolność całkowitego rozpuszczania tłuszczów z podłoża i sam nie może ich zawierać (nie może być ropopochodny). Silne odtłuszczacze organiczne mogą niszczyć niektóre podłoża (tworzywa, lakiery), alternatywą dla nich są środki mniej destrukcyjne np. alkohole lub detergenty.

Rozpuszczalnik- musi mieć zdolność rozpuszczania substancji ciekłej lub stałej, do której został wybrany. Nie każdy rozpuszczalnik jest odtłuszczaczem. Niektóre rozpuszczalniki są bardzo agresywne (niszczą tworzywa, folie, powłoki lakiernicze i klejowe). 

Środki odtłuszczające oraz rozpuszczalniki MULTIBOND oferujemy standardowo w niewielkich opakowaniach. Są to: pojemniki aerozolowe 200-600ml, butelki i niewielkie kanistry. Z założenia mają one służyć jako środek pomocniczy przy klejeniu i uszczelnianiu.

Staramy się aby jak największa część z nich nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników i dla środowiska. Tam gdzie nieuniknione jest stosowanie środków niebezpiecznych, szczegółowo opisujemy warunki ich bezpiecznego użytkowania i przechowywanie (patrz karty MSDS).

Wodne środki myjące (warsztatowe) oferujemy w postaci koncentratów o dużym stężeniu.

 

Dla łatwiejszej orientacji w wyborze jednego ze zmywaczy z oferty produktów MULTIBOND, grupa ta została podzielona na kilka mniejszych:

- zmywacze mające zdolność odtłuszczania,
- zmywacze będące silnymi rozpuszczalnikami
  ale nadające się do mycia wstępnego i usuwania
  starych powłok i klejów,
- środki myjące służące utrzymaniu czystości 
  w warsztatach i pomieszczeniach produkcyjnych,
- pianki czyszczące do powierzchni tapicerowanych,
  szkła i tworzyw.

- środki do mycia i pielęgnacji rąk, zwane
  potocznie środkami BHP.

Wybierz odpowiedni produkt myjący:

 

   zmywacze-odtłuszczacze

   zmywacze-rozpuszczalniki

   warsztatowe środki myjące

   pianki czyszczące

   środki do mycia rąk (BHP)

 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl