MULTIBOND

zmywacze-odtłuszczacze MULTIBOND w aerozolu

 

warto wiedzieć, że:

  Warunkiem dobrego przylegania klejów, powłok lakierniczych, czy gruntów jest usunięcie z klejonej powierzchni wszelkich zabrudzeń, starych powłok, klejów, smarów olejów, silikonu a w szczególności tłuszczu. Szczególne znaczenie ma to przy stoso-
waniu klejów i uszczelniaczy, które nie zawierają rozpuszczalników. Nie mogą więc same rozpuścić zalegających na podłożu zabrudzeń. Środki od-
tłuszczające nie mogą zawierać składników ropo-
pochodnych ani innych pozostawiających jakikol-
wiek tłuszcz na powierzchni.

  Wygodną formą opakowania dla płynnych środków odtłuszczających są pojemniki aerozolowe. W drobnych pracach produkcyjnych lub warsztatowych są niezastąpione z następujących względów:
- opakowanie uniemożliwia jakiekolwiek paro-
  wanie w czasie przechowywania,
- dozowanie jest łatwe i oszczędne,
- płyn podawany ze zbiornika przez zawór jest
  zawsze czysty i zapewnia skuteczne odtłusz-
  czanie,
- przy zachowaniu podstawowych zasad użytko-
  wania, pojemnik jest dość bezpieczny.

sposób użycia:

Ponieważ celem odtłuszczania jest usunięcie z klejonej powierzchni wszystkich zanieczyszczeń, proces odtłuszczania należy przeprowadzić starannie.  Zaleca się wstępne umycie powierzchni środkami, które usuną większość zanieczyszczeń, w tym stare warstwy klejów, farb, uszczelek, smarów. Właściwe odtłuszcza-
nie należy przeprowadzić po myciu wstępnym.
Razem z aerozolem dobrze jest użyć czystego ręcznika papierowego. Powierzchnię sprysku-
jemy obficie środkiem i ścieramy papierem w jednym, tym samym kierunku kilka razy aż do właściwego skutku.
Dobierając produkt zwracamy też uwagę do jakiej powierzchni jest przeznaczony. 

 

wybierz odpowiedni odtłuszczacz:

   MULTIBOND-61 / metale

   MULTIBOND-63 / tworzywa

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl