MULTIBOND

smary do łańcuchów MULTIBOND

 

 

warto wiedzieć, że:

  łańcuchy są bardzo popularnym rozwią-
zaniem napędowym wielu pojazdów, ma-
szyn i innych urządzeń . Łańcuch może być osłonięty lub nie i w związku z tym oprócz zwykłego smarowania zmniejsza-
jącego tarcie potrzebna jest pełna okre-
sowa konserwacja polegająca na myciu i smarowaniu. Smar musi być dobrze do-
brany do typu łańcucha i warunków jego pracy.

 

  Smary łańcuchowe MULTIBOND są tak właściwie olejami w postaci aerozoli, któ-
rych skład zapewnia odpowiednią konser-
wację. Wstępne umycie należy wykonać którymś z rozpuszczalników (najlepiej MULTIBOND-66) lub penetrantem MULTIBOND-81.

Smar łańcuchowy zastosowany na czystą powierzchnię łańcucha zapewni mu długo-
trwałą ochronę przed korozją oraz właściwe smarowanie.

przykłady użycia:

- smarowanie łańcuchów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, mięsnym,
- konserwacja łańcuchów rowerowych i motocyklowych,
- smarowanie innych powierzchni wymagających smaru odpornego na przyleganie kurzu,
- smarowanie linek, cięgieł i innych miejsc w urządzeniach technicznych wymagających zmniejszania tarcia i ochrony antykorozyj-
nej.

 

 

        

wybierz odpowiedni smar:

   MULTIBOND-8601

   MULTIBOND-8602

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl