MULTIBOND

środki antykorozyjne MULTIBOND

 

warto wiedzieć, że:

  Korozja, która w największym stopniu dotyczy metali, jest procesem chemicznym bądź elektrochemicznym, w którym na skutek działania wody, chemikaliów, powietrza o zawartości soli czy ziemi powierzchnia metalu ulega uszkodzeniu. Widocznym objawem korozji są wżery i rdza. Antykorozja to zapobieganie korozji oraz jej usuwanie. Zapobieganie korozji to najczęściej pokrywanie powierzchni powłokami ochronnymi trwałymi (grunty, farby, lakiery, specjalne powłoki np. epoksydowe) lub czasowymi (woski, smary, oleje). Aby środki zapobiegawcze przyniosły skutek, to przede wszystkim, powierzchnia zabezpieczana musi być wolna od korozji. I do tego służą rozpuszczalniki korozji, które ją usuwają.  

 

  W ofercie MULTIBOND znajdują się środki zapobiegawcze, głównie powłokowe oraz roz-
puszczalniki korozji. Wszystkie te produkty mają zastosowanie warsztatowe. Są to głęboko penetrujące środki błonotwórcze zapobiegające korozji w mikroszczelinach i uszczelniające mi-
kropory; rozpuszczalniki korozji w płynie i w żelu oraz środki wspierające procesy spawalni-
cze. Oferta środków antykorozyjnych MULTI-
BOND
będzie rozwijać się w kierunku powłok woskowych (do profili zamkniętych i powierz-
chni otwartych) jak również powłok trwałych np. cynku w aerozolu. Wiele produktów o działaniu antykorozyjnym znajduje się też w działach: powłoki epoksydowe, anaeroby, smary i pene-
tranty a także produkty "ultra".

W ofercie MULTIBOND produkty antykorozyjne mają oznaczenia dwu i czterocyfrowe, gdzie pierwsza cyfra (9) oznacza serię produktów antykorozyjnych, druga rodzaj tych środków a pozostałe oznaczają dodatkową klasyfikację. I tak, grupa:

91.. - to powłoki uszczelniające
92.. i 93.. - to powłoki woskowo-żywiczne /*
94.. - to rozpuszczalniki korozji
95.. - to "spawochron"
/* produkty 92 i 93 zostały czasowo wycofane z oferty, w ich miejsce jest opracowywana nowa grupa produktów o lepszych parametrach.

Środki antykorozyjne  MULTIBOND to głównie produkty specjalistyczne oferowane w niewielkich opakowaniach. Chcemy zapewnić klientom, którzy zaufali naszej marce, łatwy dostęp do takich środków i udzielić fachowego wsparcia w ich stosowaniu.

Produkty z reguły pakowane są w butelki 125ml i 500ml, słoiki z tworzyw sztucznych o pojemnościach 500ml i 1L lub wiaderka PE o pojemnościach 3L i 5L.

Receptury naszych produktów antykorozyjnych powstają w oparciu o coraz większe nasze doświadczenia produkcyjne lub są wytwarzane w kooperacji z innymi firmami chemicznymi.

 

Wybierz odpowiedni środek antykorozyjny:

 

   powłoki uszczelniające

   rozpuszczalniki rdzy

   spawochron

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl