MULTIBOND

masy MULTIBOND "ultra"

 

 

warto wiedzieć, że:

  Każdy klej jest po części uszczelniaczem a każdy uszczelniacz w jakimś stopniu klejem.
To, poniekąd słuszne stwierdzenie, zaciera granicę pomiędzy tymi dwoma rodzajami produktów. Warunkiem dobrego klejenia jest właściwa adhezja i kohezja złącza, warunkiem dobrego uszczelnienia jest ciągłość spoiny, jej wytrzymałość i odporność na media.

  W dzisiejszych czasach środki uszczelniające - tzw. masy, są zazwyczaj elastycznymi polimerami (elastomerami). Najczęściej są to masy silikonowe, poliuretanowe lub polimery modyfikowane silanem (MS Polimery). Dobrymi uszczelniaczami są też specjalne masy na bazie żywic syntetycznych nie polimeryzujących w złączu i zachowujące po wyschnięciu plastyczność. 

  W ofercie MULTIBOND ultra znajdują się produkty silikonowe w postaci mas uszczelnia-jących oraz środków do tworzenia form odlewniczych, produkty poliuretanowe w postaci mas uszczelniających i elastycznych klejów, produkty na bazie MS Polimerów w postaci elasty-cznych klejów oraz produkty na bazie żywic syntetycznych w postaci past i półpłynnych mas plastycznych.

  Wybór właściwego produktu zależny jest od oczekiwanej wytrzymałości mechanicznej i rodza
ju naprężeń, zakresu temperatur pracy spoiny, rodzaju mediów, z którymi będzie miała kontakt spoina, oczekiwanej łatwości demontażu.

Masy uszczelniająco-klejące elastyczne MULTIBOND ultra pakowane są standardowo w tzw. kartusze (290-300ml), folie (kiszki 600ml) lub tubki 70-80ml. Są to zazwyczaj produkty jednoskładnikowe. Aplikacja tych produktów odbywa się przy pomocy standardowych wyciskaczy (pistoletów) - patrz rozdział: zestawy i narzędzia/pistolety.

Uszczelniacze plastyczne pakowane są w tuby oraz pojemniki PE. Aplikuje się je poprzez wyciskanie i rozcieranie szpachelką.

Masy silikonowe do form pakowane są w pojemniki PE. Po wymieszaniu składników, produkt wlewa się do formy.

Nazewnictwo produktów MULTIBOND ultra:

- ultra NEUTRAL - masy silikonowe o polimeryzacji
  neutralnej (bezkwasowej),

- ultra RTV - masy silikonowe olejoodporne,

- ultra PLAST - masa silikonowa klejąca,

- ultra MS - masy na bazie MS Polimerów,

- ultra PU - masy uszczelniające poliuretanowe,

- ultra SC - elastyczne kleje konstrukcyjne PU,

- ultra FAG - uszczelniacze plastyczne,

- ultra FORM - bezadhezyjne silikonowe masy do form.

Wybierz odpowiedni produkt "ultra":

 

   uszczelniacze i kleje silikonowe

   masy klejące typu MS-Polimer

   masy klejąco-uszczelniające PU

   uszczelniacze plastyczne

   masy silikonowe do form

 

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl
www.AntirustGel.com

biuro@multibond.pl