MULTIBOND

taśmy montażowe MULTIBOND jednostronnie klejące specjalne

 

 

 

 

 

 

warto wiedzieć, że:

  Jednostronnie samoprzylepne taśmy specjalnego zastosowania składają się z nośnika z jednostronnie naniesionym klejem. Nośnik może być tu cienką folią (aluminium, tworzywo) albo specjalną tkaniną. Taśmy mogą być wzmocnione dodatkowo "zbrojeniem" z włókna szklanego w postaci wzdłużnych pasków lub siatki. Taśmy z tej grupy dzielą się na zrywalne i niezrywalne.

 

 

  W ofercie taśm jednostronnie klejących specjalnych MULTIBOND znajdują się taśmy na nośniku aluminiowym, foliowym i tkaninowym w kilku typowych  szerokościach. Każdy typ taśmy znajduje różne zastowania.

Istnieje możliwość zamawiania taśm o różnych wymiarach. Wiąże się to jednak z pewnymi wymaganiami produkcyjnymi. Szczegóły dotyczące zamówień specjalnych podajemy w odpowiedzi na zapytania.

 

przykłady użycia:

- sklejanie izolacji na rurach ciepłowni-
  czych i wentylacyjnych (1A, 1ZA),

- wiązanie rur, prętów, listew itp. na czas
  transportu (1Z),

- awaryjne naprawy plandek, namiotów,
  zbiorników, pontonów, łódek, walizek,
  folii itp. (1D),

- wyznaczanie ciągów komunikacyjnych i
  stref ochronnych w obiektach przemysło-
  wych, użyteczności publicznej i magazy-
  nach itp. (1D kolorowa).
 

 

 

 

wybierz odpowiedni typ taśmy specjalnej, jednostronnie klejącej:

   MULTIBOND stick 1A (aluminium)

   MULTIBOND stick 1ZA (alum.zbrojone)

   MULTIBOND stick 1Z  (folia zbrojona)

   MULTIBOND stick 1D  (typu "DUCT")

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl