MULTIBOND

taśmy i sznury butylowe MULTIBOND

 

 

 

 

 

 

warto wiedzieć, że:

  Uszczelniacze butylowe i poliizobutylenowe (PIB) są niezastąpione wszędzie tam, gdzie należy uszczelnić złącze przeciw wodzie i wil-
goci. Stosowane są do wszelkiego rodzaju za-
kładek ze stali i aluminium, szkła, tworzyw sztucznych i folii budowlanych. Stanowią do-
datkowe wzmocnienie mechaniczne złącz, chronią przed korozją kontaktową oraz tłumią wibracje. W temperaturze powyżej 800C dają się nanosić poprzez natrysk a wcześniej wyko-
nane złącza ulegają samouszczelnieniu.

 

 

Działanie uszczelniające występuje natychmiast. Butyle nie starzeją się i nie twardnieją. Są demon-
towalne - dają się usunąć do czysta nawet po kil-
kuletniej eksploatacji złącza.

  W ofercie MULTIBOND uszczelniacze butylowe występują w postaci płaskich taśm, okrągłych w przekroju sznurów oraz taśm pokrytych folią alu-
miniową lub tworzywem. Różnią się wymiarami, kolorem oraz ewentualnym rodzajem pokrycia (aluminium, folia, fizelina).

 

przykłady użycia:

- Uszczelnianie połączeń blach na zakładkę i utrzymywanie wzajemnego dystansu po-
między elementami (kanały wentylacyjne, klimatyzacja, blachy karoseryjne skręcane)

-  łączenie folii budowlanych ze sobą (folie dachowe, podpodłogowe, basenowe itp.),

- mocowanie fartuchów okien dachowych do połąci dachów,

- uszczelnianie lamp w karoseriach samochodowych,

- naprawa oczek wodnych, plandek, zadaszeń, rynien, zbiorników,

- uszczelnianie przepustów kablowych.

 

     

        

 

wybierz odpowiedni typ taśmy butylowej:

   MULTIBOND stick B - taśmy

   MULTIBOND stick B - sznury

   MULTIBOND stick BA - taśmy AL

Multibond Sp. z o.o.,Sp.k
ul.Ustronna 19
93-350 Łódź

tel: (42) 645 75 40
(42) 645 75 41

www.Kleje-Przemyslowe.pl

biuro@multibond.pl